Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó

21/09/2021 Actualitat

Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó

Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó:

Annex a equipament esportiu en sòl no urbanitzable.

Descarrega aquí la documentació del projecte