PAM 2016

01/06/2016

PAM 2016

L’AJUNTAMENT DE LA MASÓ HA REBUT DEL PLA D’ACCIÓ MUNICIPAL 2016 L’IMPORT DE 37.276,59 € PER DESPESES CORRENTS, SEGONS ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE LA DIPUTACIO DE TARRAGONA DEL DIA 27 DE MAIG DE 2016.