Bases reguladores de la borsa per a la selecció d’un/a auxiliar de Llar d’infants.

13/07/2016

Bases reguladores de la borsa per a la selecció d’un/a auxiliar de Llar d’infants.

Les Bases del procès de selecció de la plaça d’auxiliar de Llar d’infants estan disponibles al tauler d’anuncis de la Seu electrònica.

El termini de presentació de sol·licituds és del 14 de juliol al 28 de juliol.