Ajuntament

Albert Camps Banús Alcalde de La Masó
El Servei d'informació al contribuent és la finestreta a través de la qual els ciutadans poden informar-se sobre el pagament de tributs i també fer-lo efectiu.
El perfil de contractant és l'espai de difusió a través d'Internet de l'activitat contractual de l'Ajuntament de La Masó amb la finalitat d'assegurar la transparència i l'accés públic a aquesta informació.
PAM
DIPUTACIÓ DE TARRAGONA: Pla d'acció municipal (PAM) per anualitat. Són beneficiaris tots els municipis i les entitats municipals descentralitzades de les comarques del Camp de Tarragona i de les Terres de l’Ebre.
La Diputació de Tarragona en compliment de la seva la funció de cooperació amb els municipis convoca diferents línies de subvencions en règim de concurrència competitiva, amb la finalitat de contribuir al benestar de la ciutadania de la demarcació.
Modelatge administratiu relacionat amb la tramitació.
Subscriure a