Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó (actualitzat)

21/09/2021 Actualitat

Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó (actualitzat)

Modificació puntual de les normes subsidiàries de la Masó:

Annex a equipament esportiu en sòl no urbanitzable.

Descarrega aquí la documentació del projecte

 Descarrega l'edicte de publicació de la modificació