Informació al contribuent

Terminis de pagament

IBI URBANA  30/04/2009 - 30/06/2009
IBI RÚSTICA  30/04/2009 - 30/06/2009
IAE  30/07/2009 - 30/09/2009
IVTM (vehicles)  27/03/2009 - 29/05/2009
ESCOMBRARIES  30/01/2009 - 30/03/2009

  30/07/2009-  30/09/2009 

 
TAXES  30/06/2009 - 30/08/2009
AIGUA  30/07/2009 - 30/09/2009
 
 
Lloc i horari de pagament
 
El pagament es pot fer a:

BASE Gestió d'ingressos Locals
Pl. Sant Jordi, 2 
43800 Valls

Telèfon: 977 600 488

HORARIS DE PAGAMENT
Tots els dies de 9:00 h a 14:00 h

 
FORMES DE PAGAMENT
 
  1. En efectiu mitjançant l'abonaré. Es denomina així a un document que es rep al domicili fiscal del contribuent. Cal acudir a una entitat col·laboradora per pagar l'import de l'abonaré. Es pot obtenir un duplicat a qualsevol oficina. La no recepció no eximeix l'obligació de pagament.
  2. Per Internet mitjançant la pàgina web de Base - Gestió d'Ingressos Locals.
  3. Per Banca Telefònica mitjançant el servei d'atenció als clients de les entitats que disposen d'aquest sistema.
  4. Per caixers automàtics que disposin de lector de codi de barres.
  5. Domiciliació. Els rebuts domiciliats es carreguen al compte dins la darrera quinzena del període voluntari de cobrament.