Com obtenir l'idCAT Certificat electrònic?

L'idCAT Certificat és un identificador digital que s'instal·la al vostre navegador tot garantint la vostra identitat a Internet i us permet accedir als diferents tràmits i gestions que ofereixen moltes administracions com, per exemple:

  1. Obtenir l'informe de vida laboral de la Seguretat Social
  2. Obtenir el certificat d'antecedents penals que ofereix el Ministeri de Justícia
  3. Presentar la declaració de la Renda a l'Agència Tributària (AEAT)
  4. Accedir a diferents Carpetes ciutadanes
  5. Etc.

Hi ha dues formes d'obtenir l'idCAT Certificat:

Opció 1: Introduint les dades a través del formulari + Validant-les a l'Entitat de Registre

D'aquesta forma, el vostre pas per l'Entitat de Registre serà més ràpid atès que l'operador que us atendrà ja tindrà totes les dades introduïdes i només les haurà de validar. Els passos són:

  1. Aneu a Sol·licitud del certificat i introduïu les dades requerides per obtenir la identitat digital: nom, cognoms, document acreditatiu d'identitat, adreça electrònica, etc.
  2. Un cop introduïdes, personeu-vos a qualsevol de les Entitat de Registre idCAT per tal que siguin validades.

Opció 2: Anant directament a una Entitat de Registre

Personeu-vos a qualsevol de les Entitats de Registre idCAT per tal que facin la càrrega de les dades i la seva validació. Aquest procés requerirà que passeu més temps a l'entitat de registre que l'opció 1 però el resultat serà el mateix.

Si voleu disposar d'un idCAT Mòbil trobareu tota la informació a www.idcatmobil.cat

 

 

CAT
 
Com sol·licitar l'idCAT certificat
Com descarregar i instal·lar l'idCAT certificat
CAST
 
Cómo solicitar el certificado idCAT
Cómo descargar e instalar el certificado idCAT
ÀRAB
 
كيفية طلب الحصول عل
ى شهادة إيدكاتidCAT
كيفية تحميل وتثبيت شهادة إيدكات idCAT
ENG
 
How to request the idCAT certificate
How to download and install the idCAT certificate