ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
Informació al contribuent 27/08/2015 Terminis de pagamentIBI URBANA  30/04/2009 - 30/06/2009IBI RÚSTICA  30/04/2009 - 30/06/2009IAE  30/07/2009 - 30/09/2009IVTM... Informacio contribuent, ajuntament
PAM 27/08/2015  PAM 2020-2023 Subvenció de la Diputació del PAM 2020-2023.  Acord Junta de Govern de 20 d’octubre de 2020.AJUNTAMENT DE LA... PAM, ajuntament
Perfil del contractant 27/08/2015 Perfil del contractant, ajuntament
Subvencions Diputació de Tarragona 10/07/2018 Subvencions any 2023 Programa Protecció de la salut pública  Acord junta de govern de la Diputació de Tarragona de 20 de... subvencions Diputacio Tarragona, ajuntament
Tràmits en línia 27/08/2015 Tràmits GeneralsInstància genèricaCita amb càrrec electe o tècnic municipalQueixes / suggeriments / incidències  Tramits en linia, etram, ajuntament