ajuntament

Títol Calendari Resum Etiquetes
Informació al contribuent 27/08/2015 Terminis de pagamentIBI URBANA  30/04/2009 - 30/06/2009IBI RÚSTICA  30/04/2009 - 30/06/2009IAE  30/07/2009 - 30/09/2009IVTM... Informacio contribuent, ajuntament
PAM 27/08/2015  PAM 2020-2023 Subvenció de la Diputació del PAM 2020-2023.  Acord Junta de Govern de 20 d’octubre de 2020.AJUNTAMENT DE LA... PAM, ajuntament
Perfil del contractant 27/08/2015 Perfil del contractant, ajuntament
Subvencions Diputació de Tarragona 10/07/2018  PAM anualitats 2017-2018-2019-2021Obra: Instal·lació d’un ascensor a la seu municipal=>Import:    75.559,58€Desglòs... subvencions Diputacio Tarragona, ajuntament
Tràmits en línia 27/08/2015 Tràmits GeneralsInstància genèricaCita amb càrrec electe o tècnic municipalQueixes / suggeriments / incidències  Tramits en linia, etram, ajuntament